ที่มาของกลุ่มรองเท้าแตะ ตอนที่ 2 – เผชิญโชค

“ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี แต่ในทางกลับกั[…]

Continue reading …

ที่มาของกลุ่มรองเท้าแตะ ตอนที่ 1 – ก้าวเดิน

ในคืนไร้ดาว หากเหลือแต่เพียงแสงจากไฟเสาสปอร์ตไลท์เกาะกลางถนน สายลมโชยเอื่อย ๆ มาปะทะร่างกายอันอ่อนห[…]

Continue reading …